ryggtavla på en person som tittar på en grävmaskin

GRASCA – forskarskola i arkeologi

GRASCA är en företagsforskarskola för svensk uppdragsarkeologi. Under åren 2015–2023 forskar nio doktorander om hur svensk uppdragsarkeologi kan finna nya marknader och utveckla sitt arbete med samhällsaktuella frågor.

grasca

Satsningen på denna forskarskola är ett unikt projekt och finansieras av KK-stiftelsen och Linnéuniversitetet i samarbete med Bohusläns Museum, Jamtli i Östersund, Kalmar läns museum/Museiarkeologi Sydost, Västarvet Studio Västsvensk Konservering samt Stiftelsen Kulturmiljövård. För mer information, kontakta forskarskolans föreståndare, professor Cornelius Holtorf.

Presentation av doktorandprojekten

Läs om doktorandprojekten på respektive doktorands sida.

Västarvet Studio Västsvensk Konservering