grafer och data

Industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA)

Data Intensive Applications (DIA) är en forskarskola för industridoktorander som fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som våra samarbetspartner i industrin möter. Industriforskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de deltagande företagen.

Sökes: Industridoktorander med fokus på dataintensiva tillämpningar

Industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA) rekryterar nya industridoktorander till våra partnerföretag. Tjänsterna genomsyras av dataintensiva metoder som artificiell intelligens och maskininlärning.

Scania: Product and Process Verification (1 tjänst)

Ansökan öppnar under våren.

Sigma Technology (1 tjänst)

Ansökan öppnar under våren.

Electrolux Professional (1 tjänst)

Ansökan öppnar under våren.

Mer om DIA

Läs mer om forskarskolans innehåll, mål etc på DIAs engelska sida.

Aktuellt