äppelblomma

Forskarutbildning i didaktiska och utbildningsvetenskapliga ämnen

Är du nyfiken på att forska inom området didaktik och utbildningsvetenskap? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander inom ett antal olika ämnen.

Linnéuniversitetet bedriver forskning och forskarutbildning inom följande ämnesdidaktiska områden: