äppelblomma

Forskarutbildning i ekologi

Nyfiken på att forska inom ämnet ekologi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom ekologiämnet erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska skaffa sig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för ämnet.
Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt genomförande av kurser. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

Vid Linnéuniversitetet ges forskarutbildningen i ekologi i huvudsak inom spetsforskningsmiljön Ecology and Evolution in Microbial model Systems, EEMiS. Forskningsinriktningarna spänner över mikrobiologi, akvatisk ekologi, marin ekologi och evolutionär ekologi.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.