Studenter går upp för trappa

Forskarutbildning i engelska

Nyfiken på att forska inom ämnet engelska? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.

Inriktningar

Engelska med språkvetenskaplig inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För behörighet, se allmän studieplan nedan.

Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För behörighet, se allmän studieplan nedan.

Engelska med didaktisk inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För behörighet, se allmän studieplan nedan.