Studenter går upp för trappa

Forskarutbildning i engelska

Nyfiken på att forska inom ämnet engelska? Vi erbjuder möjligheter till forskning och utbildning för doktorander.

Forskning inom engelska

Forskning inom engelska bedrivs framför allt i samarbete med fakultetens tre tvärvetenskapliga spetsforskningscentra och/eller de olika forskningscentrumbildningarna.

För forskning i engelsk språkvetenskap sker detta inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) och Centrum för fackspråk.

Inom engelsk litteraturvetenskap är forskningen kopplad till Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS), Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial StudiesCentre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL), Centrum för populärkulturstudier (PoCuS), Centre for Climate Emergency Studies samt de två nya forskarskolorna Global Humaniora och MIDWorld

I engelska med didaktisk inriktning sker forskning i samarbete med Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL), Centrum för ämnesdidaktisk forskning (CÄHL) och Centrum för Educational Linguistics (EdLing) .

Inriktningar

Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För behörighet, se allmän studieplan nedan.

Engelska med didaktisk inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För behörighet, se allmän studieplan nedan.

Engelska med språkvetenskaplig inriktning

Doktorandanställningar utlyses när medel finns tillgängliga. För behörighet, se allmän studieplan nedan.

Läs mer om forskarutbildningen på fakulteteten för konst och humaniora

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora

Doktorander