äppelblomma

Forskarutbildning i företagsekonomi

Nyfiken på att forska inom ämnet företagsekonomi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vid Linnéuniversitetet bedrivs företagsekonomisk forskning inom följande områden: corporate governance, ekonomistyrning, entreprenörskap, innovativ tillväxt genom FoU-verksamhet, internationella affärer, logistik, ledarskap, marknadsföring, organisation, professioner, redovisning och strategi.

Ta gärna kontakt med våra forskare för möjlighet till framtida samarbete. Vi har för närvarande ett tjugotal doktorander och välkomnar ytterligare sökande. Läs gärna mer om ansökan och forskarutbildning på dessa sidor och särskilt då den allmänna studieplanen som beskriver det mesta om forskarutbildningen.

Kontakta studierektor för forskarutbildningen eller forskningssekreterare om du vill veta mer.

Alla lediga doktorandtjänster annonseras på följande sida: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.

Kurser på forskarnivå inom företagsekonomi

Mer information

På intranätet Medarbetare kan du läsa mer om utbildning på forskarnivå: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/stod-och-service/for-forskarstuderande/

Information specifik för Ekonomihögskolan hittar du här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/feh/forskarutbildning-pa-ekonomihogskolan/