Äppelblom

3FFE094 Familjeentreprenörskap, 7,5 hp

Kurs i företagsekonomi på forskarnivå

Kursens upplägg

Kursen startar med en workshop den 2 oktober 2019. Kursen ges därefter på distans fram till en avslutande tvådagars workshop under våren 2020. Exakta tider meddelas senare.

Aktiviteter online planeras i samarbete med kursdeltagarna.

Deadline för inlämning av slutartikel är den 30 maj 2020.

Mer information och anmälan

Kontakta Christina Dackling för mer information och för att anmäla dig.