allmän projektbild

Forskarskola inom Hållbar energiteknik (SEED)

Huvudsyftet med detta doktorandprogram för hållbar energiteknik (SEED) är att utveckla doktorandforskares kapacitet för komplexa utvecklingsutmaningar och lösa dem med holistiska och innovativa systemlösningar; göra dem kompetenta att arbeta i multidisciplinär forskning för att möta de komplexa utvecklingsmässiga samhällsutmaningarna. Fokus kommer att ligga på att överbrygga doktorandforskning och utbildningsverksamhet mellan de samarbetande universiteten från Sverige, Indien, Nepal och Bolivia.

Fakta om projektet

Namn
Forskarskola inom Hållbar energiteknik (SEED)
Projektledare
Brijesh Mainali (koordinator vid Linnéuniversitetet)
Övriga projektmedlemmar
Krushna Mahapatra (Linnéuniversitetet), Anders Malmquist (KTH Kungliga tekniska högskolan), Dilip Khatiwada (KTH Kungliga tekniska högskolan), Misse Wester (LTH Lunds tekniska högskola, Lunds universitet), Sunil Prasad Lohani (Katmandu University), Anwer Naqui (TERI School of Advanced Studies), Evelyn Cardozo (University of San Simón)
Deltagande organisationer
KTH Kungliga tekniska högskola, Linnéuniversitetet och LTH Lunds tekniska högskola, från Sweden, Kathmandu University från Nepal, TERI School of Advanced Studies från Indien och Universidad Mayor de San Simon från Bolivia
Finansiär
Vetenskapsrådet (VR)
Tidsplan
1 jan 2022–31 dec 2025
Ämne
Hållbar energiteknik (institutionen för byggd miljö och energiteknik, fakulteten för teknik)
Webbplats
Sustainable Energy Engineering Doctoral Program (SEED)

Mer om projektet

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Sustainable Built Environment Research (SBER)

Uppdaterad information om projektet finns på vår engelska webbplats.

Medarbetare

Finansiär och deltagande organisationer

KTH logga
Lunds universitet logga
Vetenskapsrådet (VR)
TERI school of advanced studies