äppelblomma

Forskarutbildning i franska

Nyfiken på att forska inom ämnet franska? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Ämnet franska fick forskarutbildningsrättigheter genom fakultetsnämndsbeslut vid det nyblivna Växjö universitet den 13 januari 1999. Ämnet medverkade i Nationella forskarskolan i romanska språk (FoRom), en av de 16 forskarskolor regeringen inrättade 2001, och är tack vare detta det språkämne som producerat flest doktorer vid universitetet.

Utbildning på forskarnivå i franska ges med tre inriktningar: franska med språkvetenskaplig inriktning, franska med litteraturvetenskaplig inriktning samt franska med didaktisk inriktning.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.