Jordglob med historisk karta

Global humaniora – ett forskarutbildningsprogram för framtiden

Fakulteten för konst och humaniora planerar att starta ett forskarutbildningsprogram i global humaniora till höstterminen 2022.

För mer information, se programmets engelska webbida.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.