äppelblomma

Forskarutbildning i historia

Nyfiken på att forska inom ämnet historia? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Vid Linnéuniversitetet bedrivs historisk forskning inom såväl större tvärvetenskapliga som enskilda projekt. Våra starka områden inkluderar medeltida och tidigmodern historia med kulturinriktning; internationell och postkolonial historia; migration och kulturmöten; demokrati och medborgarskap, samt historiebruk och historiedidaktik.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora.

Två inriktningar

Utbildning på forskarnivå i historia ges med två inriktningar

Historia

Historisk forskning vid Linnéuniversitetet behandlar människor och samhällens förflutna och hur detta har förmedlats i olika tider och sammanhang från ett brett spektrum av utgångspunkter såväl i individuella projekt som genom samarbeten mellan forskare och discipliner.

Historia med didaktisk inriktning

Didaktik och historiebruk sätter fokus på hur historia skapas och förmedlas i olika tider och olika miljöer som skola, muséer, bildningsorganisationer, populärkultur, den politiska debatten mm.

Ämnet är en del av Linnéuniversitetets Forskarutbildningsprogrammet i global humaniora

Ämnet deltar även som partneruniversitet i Nationella forskarskolan i historia vid Lunds universitet.