äppelblomma

Forskarutbildning i kemi

Nyfiken på att forska inom ämnet kemi? Vi erbjuder möjligheter till forskning för doktorander.

Inom kemi erbjuds utbildning på forskarnivå. Utbildningen leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Syftet med utbildningen är att de studerande ska skaffa sig kunskaper dels inom ett avgränsat vetenskapligt område och dels inom vetenskaplig metodik med relevans för ämnet.

Utbildningen bygger på egen forskning under handledning samt genomförande av kurser. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng.

Läs mer om kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.