Entrepreneuring, rurality and the role of space

The course contains:

• Rural entrepreneurship and entrepreneurship in the rural.
• Socio-spacial foundations of rural entrepreneurship.
• Rural community entrepreneurship
• Rural family entrepreneuring
• Rural tourism entrepreneurship
• Rural entrepreneurship, resilience, and transformation
• Application in relation to a planned or ongoing research project.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för organisation och entreprenörskap

Öppen för

Doktorander antagna till en forskarutbildning i företagsekonomi.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Höst 2022 - Vår 2023

Studietakt eller motsvarande

kvartsfart