Kvalitativa metoder II

Kursen behandlar följande kvalitativa metodtraditioner:
• Hermeneutik
• Diskursanalys
• Grundad teori
• Etnografi
• Konstruktionism

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Ekonomihögskolan

Öppen för

Doktorander antagna till forskarutbildning i företagsekonomi.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Höst 2024

Studietakt eller motsvarande

Heltid