Kvantitativa metoder I

Kursen innehåller:
• Grunder för statistisk analys
• Analys av urval och bortfall.
• Multivariat regression
• Exploratory och Confirmatory Faktoranalysis
• Structural Equations Modelling
• Metoder för datareducering.
• Utvärdering av egenskaper och nödvändiga förutsättningar för metoder som används i kursen.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Ekonomihögskolan

Öppen för

Doktorander antagna till forskarutbildning.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

Heltid