Kvantitativa metoder II

Kursen innehåller:
• Klusteranalys
• Innehållsanalys
• Diskreta valmodeller
• Multivariat Variansanalys (Manova)
• Paneldata modeller

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Ekonomihögskolan

Öppen för

Doktorander antagna till forskarutbildning i företagsekonomi.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Höst 2024

Studietakt eller motsvarande

Heltid