Seminariedeltagande

Kursens syfte är att aktivera och motivera doktorander att delta i de högre seminarierna. De högre seminarierna spelar en viktig roll i en institutions forskningsmiljö. De högre seminarier som ges regelbundet under läsåret återspeglar den forskningsmiljö där doktoranden blir deltagande part i. Genom att närvara regelbundet deltar doktoranden i det speciella språkbruk som kännetecknar varje forskningsenhet. Genom de högre seminarierna kommer doktoranden också att kunna träffa gästforskare och gästföreläsare och ta del av deras forskning.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Ekonomihögskolan

Öppen för

Doktorander antagna till forskarutbildning i företagsekonomi

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställt