allmän illustration

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Nyfiken på forskning inom hälso- och livsvetenskap? Vi erbjuder kurser på forskarnivå för doktorander inom många ämnen och områden.

Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom hälso- och livsvetenskap spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

Universitetsgemensamma

Fakultetsgemensamma

Hälsovetenskap

Läs mer om forskarutbildningen i hälsovetenskap.

Psykologi

Läs mer om forskarutbildningen i psykologi.

Vårdvetenskap

Läs mer om forskarutbildningen i vårdvetenskap.

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts vid fakulteten.

Pågående projekt