Äppelblom

Forskningsetik

Innehåll:
- Attityder, etiska teorier och normsystemet
- Forskningsetik och tillhörande regler: finns det dålig och bra forskning?
- GLP (Good Laboratory Practice) inklusive betydelsen av och kraven på dokumentation,
tolkning/presentation/publikation av forskningsresultat
- Forskaren och samhället – vem äger forskningsresultaten?
- Regler och normer: forskningens påverkan på samhället.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för kemi och biomedicin

Öppen för

Doktorander från svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

Helfart

Sista ansökningsdag

17 augusti 2024

Anmälan

Meddela fakultetshandläggare Linnéa Larsson via mejl: linnea.larsson@lnu.se