Äppelblom

Introduktion till vårdvetenskap och forskningsetik

Introduktion till vårdvetenskapen som forskningsämne:
-Vårdvetenskapens ontologiska och epistemologiskaantaganden
-Vårdvetenskaplig teoribildning
-Vårdvetenskapliga begrepp
-Lagstiftning som berör etisk prövning av forskningsprojekt
-Forskningsetiska principer som styr forskningen
-Lagstiftning som berör ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
-Avvikelser från god forskningssed
-Forskarens etiska ansvar
-Publiceringsetik

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Öppen för

Doktorander inom vårdvetenskap vid svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska, kan vid behov ges på engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ges vid behov, tidigast VT23

Studietakt eller motsvarande

Halvfart

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarutbildningsnivå vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Undervisningsformer

Föreläsningar, seminarier och enskilda studier