Äppelblom

Kvalitativa forskningsmetoder för psykologer, hälso- och vårdvetare

Innehåll:
- Ontologi, epistemologi och metodologi av betydelse för kvalitativ forskning
- Forskningsetik vid kvalitativ forskning
- Kvalitetskriterier och validering kvalitativ forskning
- Metoder för datainsamling
- Innehålls-, innebörds- och tolkande analys
- Granskning av kvalitativa studier
- Design av kvalitativa studier

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten.

Undervisningsspråk

Svenska eller engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

50%

Anmälan

Anmälan är stängd.

Undervisningsformer

Föreläsningar och seminarier