Äppelblom

Kvantitativ forskningsmetodik inom naturvetenskaperna

Innehåll:

- Statistiska undersökningar och experiment - Signifikanstester, t­test, F­test, Grubbs test, ANOVA, X2­test
- Konfidensintervall
- Enkel och multipel linjär regression
- Försöksplanering och optimering

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för biologi och miljö

Öppen för

Doktorander från svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2023

Studietakt eller motsvarande

Helfart

Sista ansökningsdag

17 augusti 2023

Anmälan

Meddela fakultetshandläggare Linnéa Larsson via mejl: linnea.larsson@lnu.se