äppelblom

Kvantitativ forskningsmetodik för hälso- och vårdvetare

Innehåll:
- Databas och datahantering
- Statistisk analys
- Beskrivande statistik
- Grundläggande hypotesprövning (parat- och oparat t-test, Mann-Whitney U test, Wilcoxon signed-rank test, chi-två test, envägs ANOVA, ANOVA för upprepade mätningar, Kruskal wallis test, Friedman test)
- Sambandsanalys (korrelation, enkel linjäroch logistisk regression)
- Deskriptiv och analytisk epidemiologi
- Intervention, prevention och promotion

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten.

Undervisningsspråk

Svenska eller engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2023

Studietakt eller motsvarande

Halvfart

Anmälan

Meddela fakultetshandläggare Pontus Bergström via mejl: pontus.bergstrom@lnu.se

Undervisningsformer

Föreläsningar, workshops och seminarier