Äppelblom

Litteratursökning

Innehåll
• Strukturen hos den vetenskapliga litteraturen
• Söklogistik (t.ex. Booleanoperatorer)
• Databaser och deras innehåll (BIOSIS, Medline, Science Citation Index samt övriga
relevanta databaser tillgängliga vid Linnéuniversitetet)
• Praktisk träning i användande av databaser med relevans för naturvetenskaplig
forskningserksamhet

Kursinformation

Antal hp

1,5 hp

Ges av

Institutionen för biologi och miljö

Öppen för

Doktorander från svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

Helfart

Sista ansökningsdag

17 augusti 2024

Anmälan

Meddela fakultetshandläggare Linnéa Larsson via mejl: linnea.larsson@lnu.se