Äppelblom

Muntlig presentationsteknik

Innehåll:

Teoretiska och praktiska aspekter kring förberedelse, genomförande och utvärdering av muntliga presentationer med fokus på studenternas studie- eller forskningsområde.

Under kursens gång berörs följande moment i förhållande till vetenskapliga presentationer:
• Kommunikationsprocessen
• Förberedelseprocessen
• Hjälpmedel
• Genomförande av muntliga presentationer
• Kritisk granskning och utvärdering av muntliga presentationer
• Delkursen utgår från upplevelsebaserad inlärning. Studenten förväntas reflektera över
olika moment i delkursen baserat på feedback på det egna agerandet och genom övriga
deltagares exempel.

Kursinformation

Antal hp

1,5 hp

Ges av

Institutionen för biologi och miljö

Öppen för

Doktorander från svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

Helfart

Sista ansökningsdag

17 augusti 2024

Anmälan

Meddela fakultetshandläggare Linnéa Larsson via mejl: linnea.larsson@lnu.se