Äppelblom tecknad svartvit

Reflekterande livsvärldsforskning 1

Fokus för kursen är en filosofisk och kunskapsteoretisk grund för reflekterande livsvärldsforskning som inbegriper introduktion i fenomenologi, medologiska premisser, datainsamling och analys, forskningsetik samt vetenskaplig objektivitet, validitet och generaliserbarhet inom livsvärldsforskning.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

29 januari 2024

Studietakt eller motsvarande

25%

Sista ansökningsdag

7 januari

Anmälan

Mejla pontus.bergstrom@lnu.se

Undervisningsformer

Digitala träffar: 29/1, 26/2, 8/4 & 20/5 Kl 9.00-15.00

Kursbeskrivning RLR 1 reviderad 2019-12-16.pdf