Tecknad bild av äppelblom

Teoribildning och perspektiv inom vårdvetenskap

Innehåll:
- Kunskapsformer, kunskapsutveckling och teoribildning
- Caritativt perspektiv
- Livsvärldsperspektiv
- Middle range teorier
- Vårdvetenskapliga begrepp
- Klinisk tillämpning av vårdvetenskaplig kunskap

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Öppen för

Doktorander vid svenska lärosäten.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

25%

Anmälan

Mejla fakulteshandläggare: pontus.bergstrom@lnu.se

Kursbeskrivning teoribildning och perspektiv inom vårdvetenskap.pdf