Äppelblom

Vetenskapsteori och introduktion till forskningsmetodik

Innehåll:                                                                                                                                                               -  Nutida teoribildningar inom vetenskapsteori samt deras historiska utveckling.                      Forskningsprocessen, från problemidentifikation, problemformulering och metodval till genomförande och resultatredovisning.                                                                                                                                                Olika vetenskapliga metoder och metodansatser.                                                                                      Diskussion och dissektion av vetenskapliga arbeten.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för kemi och biomedicin

Öppen för

Doktorander från svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

Helfart

Sista ansökningsdag

17 augusti 2024

Anmälan

Meddela fakultetshandläggare Linnéa Larsson via mejl: linnea.larsson@lnu.se