allmän illustration

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för konst och humaniora

Nyfiken på forskning inom konst och humaniora? Vi erbjuder kurser på forskarnivå för doktorander inom många ämnen och områden.

Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom konst och humaniora spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för konst och humaniora.

Universitetsgemensamma

Fakultetsgemensamma

Engelska

Läs mer om forskarutbildningen i engelska.

Svenska språket

Läs mer om forskarutbildningen i svenska språket.