Allmän forskarutbildningsbild

Akademisk publicering och forskningskommunikation

Kursen orienterar doktoranden i den globala publiceringsekonomins möjligheter, begränsningar och utmaningar. Med hjälp av vetenskapliga artiklar och regelbundna seminarier får doktoranden en fördjupad förståelse för hur det går till när en artikel eller annan forskningskommunikation publiceras.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Fakulteten för konst och humaniora

Öppen för

Doktorander på hela Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024

Studietakt eller motsvarande

Kursperiod: 16 maj - 17 juni, 2024

Sista ansökningsdag

10 maj, 2024

Anmälan

Anmäl dig till kursen genom att skriva till Johan Höglund.

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne

Undervisningsformer

Seminarier och självstudier

Kursen orienterar doktoranden i den globala publiceringsekonomins möjligheter, begränsningar och utmaningar. Med hjälp av vetenskapliga artiklar och regelbundna seminarier får doktoranden en fördjupad förståelse för hur det går till när en artikel eller annan forskningskommunikation publiceras. Doktoranden introduceras i samband med detta till de system och förfaranden som styr akademisk publicering idag. Genom kritiska studier av bibliometrisk utvärdering, peer-review, Open Access, rovtidskrifter, redaktörskap och citeringsrankningar fördjupas doktorandens förståelse för hur publicering går till, samt hur olika möjligheterna till publicering ser ut i olika delar av världen.

 

Kursen förbereder samtidigt doktoranderna för framtida publicering.  Under kurser får doktoranden därför identifiera lämpliga publiceringskanaler, lära sig mer om hur man kontaktar förlags- eller tidskriftsredaktörer, hur man författar ett konkurrenskraftigt bokförslag, och hur man navigerar de steg som sedan leder till en färdig publicering