allmän forskarutbildningsbild

Akustisk fonetik och talanalys: En introduktion

I kursen behandlas den akustiska fonetikens grunder och språkljudens akustiska mönster i vågdiagram och spektrogram. Studenterna använder talanalysverktyget Praat för att segmentera talsignalen och utföra akustiska mätningar. Praat script används för att automatisera mätningar och skapa illustrationer.

Kursinformation

Antal hp

4,5 hp

Ges av

Institutionen för svenska språket

Öppen för

Doktorander på hela Linnéuniversitetet och andra lärosäten

Undervisningsspråk

Kursen ges på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas önskemål.

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2024, vecka 10-15, kursstart 4 mars

Studietakt eller motsvarande

Halvfart 50%

Sista ansökningsdag

2024-02-23

Anmälan

Kontakta kursansvarig Gilbert Ambrazaitis för att anmäla dig till kursen eller om du har frågor.

Anmälan sker via e-post till Gilbert.Ambrazaitis@lnu.se senast den 23/2.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av övningsseminarier med obligatorisk närvaro; några föreläsningsmoment och genomgångar förekommer. Studenterna genomför även övningar mellan träffarna och läser en kursbok, samt avsnitt ur några självvalda forskningsartiklar.

Information om schema

Ett detaljerat schema, med mer information om kursens upplägg, fastställs i samråd med anmälda deltagare ca 1 vecka före kursstart. Följande hålltider kan dock noteras redan nu:

  • Kursstart, kursintroduktionsmöte: måndag den 4 mars, 10.15-12.00
  • Flera tillkommande träffar under första kursveckan (v. 10), prel. 5 mars, och den 7 mars, igen 10.15-12.00
  • Flera träffar per vecka under v. 12, 14, och 15
  • inga träffar under v. 11 och13

Mellan träffarna (samt under veckorna då vi inte ses) arbetar deltagarna på egen hand, med praktiska övningar, läsning, och egen litteratursökning.

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.

Kursen ges i Växjö med möjlighet att delta via Zoom vid behov för deltagare från annat lärosäte.