Avancerade fördjupningsstudier i arkeologi

Kursen syftar till att genom litteraturstudier ge den studerande fördjupad ämnesrelaterad kunskap inom ett avgränsat vetenskapligt område med relevans för forskarutbildning i arkeologi och den studerandes forskningsinriktning. Avgränsat vetenskapligt område väljs i samråd mellan undervisande lärare och student.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska eller engelska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av självstudier och individuell handledning

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.