allmän forskarutbildningsbild

Diskursanalys

Kursen ger en orientering om forskningsinriktningen diskursanalys ur ett språkvetenskapligt perspektiv. I kursen presenteras och diskuteras olika diskursanalytiska inriktningar med fokus på teoretiska grunder, metodanvändning och relationer till olika språkvetenskapliga teoribildningar. Vidare får kursdeltagare tillämpa och diskutera olika diskursanalytiska metoder på autentiskt material.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för svenska språket

Öppen för

Doktorander på hela Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Våren 2023

Studietakt eller motsvarande

Se schema

Sista ansökningsdag

31 december 2022

Anmälan

Anmäl dig till kursen genom att mejla kursansvariga Claes Ohlsson och Ewa Bergh Nestlog.

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av seminarier och workshoppar.

-