allmän forskningsbild

Effektivt vetenskapligt skrivande: Skriv bättre artiklar, snabbare

The course is based on exercises that are connected to your own writing of mainly articles but also your thesis. Exercises include finding out when you yourself write best (Mondays, Wednesdays, mornings, afternoons…) and how long sessions you yourself should use for writing (2h, 15 minutes…) for being most efficient.

You will also read articles that you select because you love the topic, find it easy to read, or very difficult to read. By analyzing how other articles are written you will relate this to your own writing.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för svenska språket

Öppen för

Doktorander på hela Linnéuniversitetet.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt.

Studietakt eller motsvarande

50 %

Anmälan

Kontakta kursansvarig Annika Andersson för att anmäla dig till kurser eller om du har frågor.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Studenterna gör inläsningar och övningar innan mötet som tar plats varannan vecka. Varje student kommer att ha gjort övningar på egenvalda artiklar och egen text och kommer därför att få olika erfarenheterna av övningarna. Med målet att lära av varandra för att hitta den mest effektiva skrivvanan och inläsningen diskuteras inläsningar och resultatet från övningarna under mötet. Nästa veckas övningar presenteras och diskuteras i slutet på mötet.
Halvfarten möjliggör för studenterna att göra övningar med mer än en text, att prova på flera olika skrivövningar, och ger tid för att ändra skrivvanor.

 

Läs mer om kursen mål och innehåll i kursbeskrivningen.