Äppelblom

Futures Literacy för humanistisk forskning

Kursen utvecklar studenternas teoretiska och metodologiska kunskaper inom området Futures Literacy. Futures Literacy är förmågan att föreställa sig och förutse flera möjliga framtider som skiljer sig från den nuvarande. Detta kräver (1) att man blir medveten om de många antaganden vi gör om framtiden, (2) en förmåga att föreställa sig nya framtider för att omformulera vårt tänkande, och (3) förmågan att relatera alternativa framtider till nutiden och ompröva dagens handlingsstrategier.

Kursinformation

Antal hp

4,5 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet och andra svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

2024-04-15

Studietakt eller motsvarande

50

Sista ansökningsdag

28 mars, 2024

Anmälan

Anmälan sker via e-post till Anders Högberg

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå inom humaniora och samhällsvetenskaper

Undervisningsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Kursen utvecklar studenternas teoretiska och metodologiska kunskaper inom området Futures Literacy. Under kursen tränas studenternas framtidsmedvetande, baserat på antagandet att framtiden är en samling av samtida praktiker där föreställningar om framtiden kontinuerligt förverkligas. Kursen introducerar konceptet och användningen av Futures Literacy, med perspektiv från humaniora. Metoder som diskuteras är bland annat framtidsmedvetande, förväntan och förutseende. Kursen ger studenterna grundläggande färdigheter i att analysera och förstå relationer mellan nuvarande och framtida samhällen i globala perspektiv och relaterat till deras egen forskning.