Kulturvetenskaplig forskning i ett föränderligt samhälle: kunskapsteori och yrkesetik

Kursen behandlar relationen forskare, forskarsamhälle och samhälle exempelvis såsom forskarsubjektets relation-objekt relationen, kunskapsideologi och politik och i kulturvetenskaplig kunskapsproduktion.

Kursinformation

Antal hp

4,5 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej faställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av seminarier.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.