Metodkurs historia med didaktisk inriktning

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- självständigt identifiera och diskutera metodproblem på såväl övergripande som mer specifik nivå i det egna planerade avhandlingsarbetet.
-självständigt bedöma och förhålla sig kritiskt till olika metoder och hur dessa har tillämpats i tidigare, för avhandlingsområdet, relevant forskning.
-skriftligt och muntligt kommunicera metodologiska ställningstaganden för det egna avhandlingsarbete.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i historia.

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av självständiga studier med regelbunden handledning.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.