allmän forskarutbildningsbild

Muntlig forskningskommunikation

I kursen Muntlig forskningskommunikation kommer du att få möjlighet att öva på att göra dina vetenskapliga presentationer explicita och skarpa och dina populärvetenskapliga presentationer tydliga utan att förenkla. Det är ditt eget forskningsprojekt som är i fokus.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för svenska språket

Öppen för

Forskarstuderande på hela Linnéuniversitetet och på övriga svenska lärosäten.

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Kursperiod: ca 2 månader

Anmälan

Om du har frågor om kursen eller vill anmäla dig till den är du välkommen att kontakta kursansvarig Cecilia Olsson Jers (cecilia.olssonjers@lnu.se), docent i svenska språket med inriktning mot retorik.

 

 

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursen genomförs genom att den forskarstuderande deltar i ett gemensamt kunskapsbygge med kurskamrater och lärare, och genom aktivt bidragande med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

 

Mer om kursens innehåll

Har du ställt frågan någon gång om varför vi lyssnar mer på vissa personer än på andra? Som forskarstuderande och sedan som forskare förväntas du kunna presentera och diskutera dina forskningsresultat med dem som redan är insatta i vad du gör, men också med dem som inte är insatta. Det kan vara kollegor i andra discipliner, och det kan vara personer som är nyfikna på forskning men som befinner sig utanför akademin. Svaret på den inledande frågan är inte entydig, men kursen kommer att erbjuda kunskap om hur du på bästa sätt bygger och etablerar din muntliga forskar-trovärdighet.

Kursen går på svenska. Max tio kursdeltagare ges tillträde för att ge rikligt med tillfällen att öva och få kvalitativ respons på innehåll, disposition, språklig och visuell uttrycksform samt gestaltning utifrån olika kommunikativa situationer.