Religionsdidaktisk forskning

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla färdigheter och förmågor att utvärdera historiska och nutida tendenser inom fältet religionsdidaktik. Bland annat ska den studerande identifiera och diskutera muntligt och skriftligt metodproblem och centrala teoribildningar inom fältet.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i religionsvetenskap.

Undervisningsformer

Undervisningen genomförs i form av självständiga studier under handledning.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.