allmän forskarutbildningsbild

Språkets biologi och språkinlärning

Kursen behandlar flerspråkighet i relation till språkets biologi (anatomi, kognition och perception) och inlärning av fonologi, lexikon, morfologi, syntax, semantik och pragmatik. I kursen berörs exempelvis hjärnans plasticitet för fonologisk, semantisk, morfologisk och syntaktisk bearbetning, koartikulation, kategorisk perception, audio-visuell integration i talperceptionen, statistisk inlärning, språkbruksbaserad inlärning, regelbaserad inlärning och tvärspråklig influens. Förhållandet mellan biologi och språkinlärning (enspråkig såväl som flerspråkig) studeras med utgångspunkt i empiriska studier och olika teoretiska perspektiv.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för svenska språket

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet och på andra lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt.

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd.

Anmälan

Kontakta kursansvarig Christian Waldmann

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier och närvaro är obligatorisk.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.