allmän forskarutbildningsbild

Teori och metod inom tillämpad språkvetenskap: en översikt.

Kursen belyser teorier och metoder inom tillämpad språkvetenskap, exempelvis grammatikmodeller, utbildningsinriktad språkvetenskap (Educational Linguistics), andraspråkstillägnande, systemisk-funktionell lingvistik, multimodalitet, språketnografi, korpuslingvistik, text- och diskursanalys, språkhistoria, samtalsanalys.
Med utgångspunkt i forskningsstudier studeras förhållandet mellan teori och metod.

Kursinformation

Antal hp

15 hp

Ges av

Institutionen för svenska språket

Öppen för

Forskarstuderande på hela Linnéuniversitetet och på övriga svenska lärosäten

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Höst 2022 - vår 2023

Studietakt eller motsvarande

50 %

Sista ansökningsdag

10 september 2022

Anmälan

Förfrågningar och anmälan senast den 10 september till kursansvarig lärare via e-post till: paivi.juvonen@lnu.se

Förkunskapskrav

Antagen till utbildning på forskarnivå

Undervisningsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier och närvaro är obligatorisk. Kursen ges på campus Växjö.

 

Läs mer om kursen mål och innehåll i kursbeskrivningen.