Uppdragsarkeologin i samtiden: föränderliga historiska, ekonomiska och politiska sammanhang

Kursen behandlar samhälls- och kulturpolitiska ramverk och förutsättningar samt utvecklingslinjer, risker och möjligheter för svensk uppdragsarkeologi. Jämförelser görs med ett urval av uppdragsarkeologiska system i övriga Europa.

Kursinformation

Antal hp

6 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisning bedrivs genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.