Vetenskapligt skrivande

Kursen presenterar en översikt över skilda arkeologiska genrer, samt vad som förenar och vad som skiljer dem åt. Tyngdpunkten kommer att ligga vid analyser och diskussioner kring vad som kännetecknar en vetenskaplig text, hur den artikuleras med ett aktuellt forskningsläge, samt vad som skiljer en bra vetenskaplig text från en mindre bra sådan. Undervisningen kommer att bestå av seminarier som baserar sig på den obligatoriska kurslitteraturen samt ett urval arkeologiska vetenskapliga texter, samt genom praktiska övningar.

Kursinformation

Antal hp

5 hp

Ges av

Institutionen för kulturvetenskaper

Öppen för

Doktorander på Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Kalmar

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

Ej fastställd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå i arkeologi.

Undervisningsformer

Undervisning bedrivs genom seminarier och praktiska uppgifter.

 

Läs mer om kursens innehåll i kursbeskrivningen.