allmän forskarutbildningsbild

Vetenskapligt skrivande för doktorander på engelska/English Scientific Writing for Postgraduates

Välkommen till en universitetsgemensam doktorandkurs som syftar till att utveckla din
förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska!

Centrala moment i kursen är de akademiska texternas uppbyggnad, disposition och stil samt den variation som finns mellan olika ämneskulturer.

Welcome to a course for all Linnaeus University PhD students who aim at developing their ability to write scientific texts in English!

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för språk

Öppen för

Doktorander på hela Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Hösten 2022 - Autumn 2022

Studietakt eller motsvarande

Studieperiod 5 sep - 30 sep, 2022

Sista ansökningsdag

26 augusti, 2022

Anmälan

Anmälan till kursen ska vara ibolya.maricic@lnu.se tillhanda senast den 26 augusti, 2022.

Observera! Antalet deltagare är begränsat till 10 och platserna delas ut i den ordning som anmälningarna kommer in.

Välkommen med din anmälan!

Kursavgift: ca 5 000:- (interndebiteras doktorandens fakultet)

For registration on the course, please contact ibolya.maricic@lnu.se, no later than 26 August, 2022.

Please note that the number of participants is limited to 10, based on a first-come-first-served principle.

Welcome to register!

Fee: approx.  5 000:- ( invoice to the faculty)

Förkunskapskrav

Den studerande ska vara antagen till utbildning på forskarnivå

Undervisningsformer

I kursen ingår uppgifter som ger träning i att skriva och bedöma vetenskapliga texter. Uppgifterna innebär att de studerande lär sig att kritiskt granska egna och andras texter. Texterna skrivs på engelska.

Kursen börjar den 5 september, 2022, kl. 13.00 i Zoom och fortsätter med ytterligare fyra obligatoriska tillfällen. För detaljer, se schemat samt kursplanen.

The course starts on  5 September, 2022,  13.00  in Zoom, and continues with four additional  mandatory sessions. For detailed information, please consult the schedule and the syllabus.