allmän forskarutbildningsbild

Vetenskapligt skrivande på engelska för doktorander

Välkommen till en universitetsgemensam doktorandkurs som syftar till att utveckla din förmåga att skriva vetenskapliga texter på engelska.

Kursinformation

Antal hp

3 hp

Ges av

Institutionen för språk

Öppen för

Doktorander på hela Linnéuniversitetet

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ej fastställt

Studietakt eller motsvarande

.

Anmälan

Anmäl dig till kursen genom att mejla till Ibolya Maricic

Kursavgift: 5 500:-

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska gruppövningar och seminarier samt frivillig handledning.

 

Mer information om kursen finns i schemat och kursbeskrivningen.