allmän illustration

Kurser på forskarnivå vid fakulteten för samhällsvetenskap

Nyfiken på forskning inom samhällsvetenskapliga ämnen? Vi erbjuder kurser på forskarnivå för doktorander inom många ämnen och områden.

Linnéuniversitetets forskning och forskarutbildningen inom samhällsvetenskapliga ämnen spänner över många områden. Här finns en sammanställning över de kurser på forskarnivå som ges vid fakulteten för samhällsvetenskap.

Fakultetsgemensamma

Pedagogik

Läs mer om forskarutbildningen i pedagogik.

Socialt arbete

Läs mer om forskarutbildningen i socialt arbete.

Sociologi

Läs mer om forskarutbildningen i sociologi.

Statsvetenskap

Läs mer om forskarutbildningen i statsvetenskap.

Doktorandprojekt

Här ser du några av de doktorandprojekt som pågår och har genomförts vid fakulteten.

Pågående projekt