allmän forskarutbuildningsbild

Att utforska professioner: kontexter, praktiker och samverkan

Kursen består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter som relaterar till fem huvudteman, som diskuterar grundläggande förhållningssätt och teorier inom professionsforskning, deras kontexter, praktiker och samverkan samt samtida trender som påverkar professionellt arbete och kontext.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för samhällsstudier

Öppen för

Antagna till forskarutbildning, dock främst för doktorander vid Linnéuniversitetet.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö eller Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

50 %

Anmälan

Anmälan sker via mail till christine.elingfors@lnu.se.

Max 12 deltagare. Vid utrymmesbrist används följande urvalsordning: 1. Fakulteten för samhällsvetenskap, 2. Linnéuniversitetet, 3. Lärosäten syd, 4. Övriga.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter.

Ämne

Pedagogik, Socialt arbete, Sociologi, Statsvetenskap och Idrottsvetenskap.

Kursens innehåll

Kursen innefattar fem huvudteman:

  1. Ansatser för att analysera professioner.
  2. Professionellt arbete och aktuella trender: managerialism, evidensbaserad praktik och AI.
  3. Förändringar i professionell diskretion som utförs genom organisationer och institutioner.
  4. Interprofessionell samverkan och gränsdragning.
  5. Individuell studentfördjupning, där studenten kan välja att läsa på djupet antingen om ett visst tema i teorin och forskningen om professioner, eller om en specifik profession.

Läs mer om kursens mål, kurslitteratur, mm i kursbeskrivningen.