Allmän forskarutbildningsbild

Didaktisk orienteringskurs

Ämnet pedagogik ger forskarutbildningskursen Didaktisk orienteringskurs. Kursen behandlar forskningsverksamhet inom skilda didaktiska traditioner som finns företrädda inom Linnéuniversitetets didaktiska forskningsmiljöer med inriktning mot skola och lärande.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för pedagogik och lärande

Öppen för

Doktorander intresserade av didaktik och didaktisk forskning från alla fakultetsområden och från alla högskolor/universitet.

Undervisningsspråk

Svenska och engelska

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Vår 2021

Studietakt eller motsvarande

25%

Sista ansökningsdag

31 mars 2021

Anmälan

Anmälan sker till Ulrika Bossér

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av seminariepresentationer med anknytande artiklar.
Seminarierna arrangeras av olika forskningsmiljöer med inriktning mot skola och lärande vid Linnéuniversitetet

Lärare på kursen är forskare inom kunskapsmiljön "Utbildning i förändring".

Mer om kursens innehåll:

Kursplanen reviderades den 23 mars 2021 och den uppdaterade versionen kommer läggas ut inom kort.