Allmän forskarutbildningsbild

Etik, makt och reflexivitet i samhällsvetenskaplig forskning

I denna kurs ingår bl a en genomgång forskningsetiska regelverk och centrala teoretiska begrepp och diskussioner i Sverige och internationellt. Du får verktyg för att planera din forskning genom att kritiskt överväga och hantera olika typer av forskningsetiska dilemman som uppstår i forskningsprocessens olika faser.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Forskarstuderande

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Distans

Nästa kurstillfälle

Ännu ej bestämt

Studietakt eller motsvarande

25%

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar

Förkunskapskrav

Anmälda måste vara antagna till forskarutbildning

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självständiga litteraturstudier.

Mål och innehåll

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.