Allmän forskarutbildningsbild

Etik, makt och reflexivitet i samhällsvetenskaplig forskning

I denna kurs ingår bl a en genomgång forskningsetiska regelverk och centrala teoretiska begrepp och diskussioner i Sverige och internationellt. Du får verktyg för att planera din forskning genom att kritiskt överväga och hantera olika typer av forskningsetiska dilemman som uppstår i forskningsprocessens olika faser.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för socialt arbete

Öppen för

Forskarstuderande, i första hand vid fakulteten för samhällsvetenskap och Linnéuniversitetet.

Undervisningsspråk

Engelska

Ort

Växjö eller Kalmar

Nästa kurstillfälle

Hösten 2024

Studietakt eller motsvarande

25%

Sista ansökningsdag

30 juni

Anmälan

Anmälan sker till Erik Weijmar

Förkunskapskrav

Anmälda måste vara antagna till forskarutbildning

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och självständiga litteraturstudier.

Undervisningen sker både i Kalmar och i Växjö. Detta kan dock ändras till distans beroende på om majoriteten av de studerande är interna från Lnu eller externa.

Mål och innehåll

Kursen består av åtta seminarier.

Alla seminarier kommer att vara kl. 09.30 -12.30.

18 oktober: Seminarium 1

8 november: Seminarium 2

29 november: Seminarium 3

20 december: Seminarium 4

10 januari 2025: Seminarium 5

31 januari 2025: Seminarium 6

14 februari 2025: Seminarium 7

7 mars 2025: Seminarium 8.

Läs mer om kursens mål och innehåll i kursbeskrivningen.

Examinator, kursansvarig och undervisande lärare:

Torun Elsrud, Examinator
Kristina Gustafsson, Kursansvarig
Övriga lärare: Chris High och Per Strömblad