Allmän forskarutbildningsbild

Etnografi: teori, metod och etik

Ämnet sociologi vid institutionen för samhällsstudier ger forskarutbildningskursen – Etnografi: teori, metoder och etik, 7,5 hp i samverkan med ämnet socialt arbete. Under kursen diskuteras gränsdragningar mellan vad som utmärker etnografisk forskning jämfört med andra kvalitativa ansatser samt hur etnografisk forskning har utvecklats över tid. Den etnografiska forskningens begränsningar och möjligheter diskuteras. Relationerna mellan teori, metod och metodutveckling, forskningsetik och etnografiskt skrivande utgör genomgående kursens huvudtemata. Utöver dessa behandlas den etnografiska forskningens relation till politik och samhällsutveckling. Under kursen praktiseras etnografiskt fältarbete genom fältobservationer.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för samhällsstudier

Öppen för

Alla doktorander antagna till forskarutbildning

Undervisningsspråk

Svenska eller Engelska beroende på sammansättningen av deltagare

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Höst 2021

Studietakt eller motsvarande

50%

Sista ansökningsdag

26 april 2021

Anmälan

Anmälan till kursen är nu stängd.

Kursen har getts flera omgångar och fått mycket bra resultat i kursvärderingar. Tidigare har doktorander från olika fakultetsområden vid Linnéuniversitetet såväl som från andra universitet och högskolor deltagit. Doktorander som är intresserade av etnografiska metoder välkomnas från alla fakultetsområden och andra universitet/högskolor i mån av plats. Antalet platser är begränsat till 10 doktorander.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier