Allmän forskarutbildningsbild

Etnografi: teori, metod och etik

Ämnet sociologi vid institutionen för samhällsstudier ger forskarutbildningskursen – Etnografi: teori, metoder och etik, 7,5 hp i samverkan med ämnet socialt arbete. Under kursen diskuteras gränsdragningar mellan vad som utmärker etnografisk forskning jämfört med andra kvalitativa ansatser samt hur etnografisk forskning har utvecklats över tid. Den etnografiska forskningens begränsningar och möjligheter diskuteras. Relationerna mellan teori, metod och metodutveckling, forskningsetik och etnografiskt skrivande utgör genomgående kursens huvudtemata. Utöver dessa behandlas den etnografiska forskningens relation till politik och samhällsutveckling. Under kursen praktiseras etnografiskt fältarbete genom fältobservationer.

Kursinformation

Antal hp

7,5 hp

Ges av

Institutionen för samhällsstudier

Öppen för

Alla doktorander antagna till forskarutbildning

Undervisningsspråk

Svenska eller Engelska beroende på sammansättningen av deltagare

Ort

Växjö

Nästa kurstillfälle

Vår 2025

Studietakt eller motsvarande

50%

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildning på forskarnivå.

Undervisningsformer

Undervisningen på kursen består av föreläsningar och seminarier.